В долината: Личности Новият премиер на Франция - инициатор на побратимЯването на Сент Ерблен и Казанлък

След изборната победа на Франсоа Ол анд, новият премиер на Франция е Жан Марк Еро - една добре позната на казанлъшката общественост личност. През 80-те години на миналия век, именно той, като кмет на град Сент Ерблен е инициатор и сторонник на побратимяването с Казанлък. Именно той и кметът на Казанлък Станчо Коев подписаха на официална церемония в кметството на Сент Ерблен протокола за приятелски връзки и сътрудничество на 21 юни 1986 година. От тогава измина много време … Вестта за новият министър председател ме зарадва, но и изправи пред въпроса - как да реагирам? Уведомих веднага кмета Галина Стоянова и тя е сторила нужното своевременно и адекватно. Това добре. Но какво знаят по-младите казанлъчани за този голям приятел на града ни и побратимяването? Сметнах че е нужно и съм длъжен да разказа за

НАЧАЛОТО


Защо, кога и как се осъществи побратимяването? Каква е ролята на кметовете Жан Марк Еро и Станчо Коев?
Като заместник кмет отговарях за международната дейност на Общината. С френския си колега и добър приятел Роланд Паважо съм участвал в "кухнята", подготовката и провеждането на инициативите до 1990 година. Освен личните спомени съм съхранил важни документи и кореспонденция. Прецених, че са неизвестни, но важни и любопитни детайли, свързани с дейността на кметовете и общините и е редно да се огласят.
Когато се заговори за побратимяването, до размяната на визитите и двете общини не знаеха нищо един за друг.
Какво узнахме за Сент Ерблен?
Отдалечен е около 1500 км. от България, на 400 км. от Париж, в долното течение на река Лоара, в селищната система на Нант. Има около 2000-годишна история. Носи името на монах Ермелан, извършил покръстването от 640 до 700 година. Населението му 1801 г. е 1880 жители, през 1962 г. е 12 000, а през 1985 г. е около 48 000. Бумът в развитието му през последните 20 години се дължи на развитието на промишлеността. По време на окупацията през Втората световна война стават трагични събития. През юни и юли 1944 г. германският военен трибунал осъжда на смърт 35 партизани и други участници в съпротивата. Вероятно този факт обуславя силното влияние на левицата в града. Като административна единица общината е независима в йерархично отношение. Жан Марк Ено става кмет на Сент Ерблен през 1977 г. едва 27 годишен. Член на Социалистическата партия, начетен, енергичен, член на Директивния съвет на френската социалистическа партия. По мнението на негови сътрудници той е фигура с перспективно политическо бъдеще. Поема кормилото на общината при пълно мнозинство на левицата. Показва качества на кадърен управленец и е преизбран за втори мандат като депутат - кмет. И през втория мандат има пълна подкрепа. От 12-те зам. Кметове 9 са от социалистическата партия и трима от комунистическата. Установява приятелски връзки с един град от Ирландия, друг от ГФР и едно село в Сенегал. Желае и побратимяване и с град от социалистическа страна. Обръща се към асоциацията "Франция-България". Конкретното предложение за побратимяване с град Казанлък е направено от нейния Президент г-н Продо. С писмо от 14 февруари 1984 година кметът на Сент Ерблен уведомява Асоциацията, че приема предложението направено пред зам. Кмета Паважо и с удоволствие ще приеме делегация на Казанлък по време на Цветните празници в Нант. Предложението за Казанлък подкрепя и Асоциацията на българските градове, на която казанлъшката община е член-учредител /1976 г./, уведомява кмета Станчо Коев като му изпраща копие от писмото на Еро и препоръчва Казанлък " … предвид предстоящото побратимяване да уважи поканата на кмета на Сент Ерблен с посещение на тричленна делегация …". Първата крачка от френска страна е направена. По това време Казанлък има приятелски връзки с градовете Надканижа - Унгария /1971 г./, Толиати - СССР /1978 г./, Кремона - Италия /1978 г./, Верия - Гърция /1982 г./, Любин - Полша /1983 г./. Сега приятелска ръка протяга Сент Ерблен. Нужно е становището на Казанлък. Станчо Коев приема с готовност новото предизвикателство. По установената практика, на 12 март 1984 г., бюрото на ГК на БКП решава: " … Дава съгласие и възлага на Изпълкома на Общински съвет в съответствие с изискванията в страната и статута на побратимените градове да започне работа по установяване на връзки между град Казанлък - НРБ и град Сент Ерблен - Франция". Всички изисквания са спазени, бариерите вдигнати, връзките между общините стават директни. С телеграма от 24 април до Станчо Коев, кметът на Сент Ерблен отправя покана, делегацията на Казанлък да посети Нант и Сент Ерблен. Така първото запознанство и контакти от 11 до 13 май осъществяват кметът Станчо Коев и съветничката Виделина Иванова, секретар на ОБК на БКП. Преводач е Йордан Лучански. Запознават се с Нант, изложбата на цветята, в която участват България и Казанлък, с града-домакин, обсъждат и потвърждават  желание и готовност за развитие на връзките. Поради ангажираност ответната визита на Еро през 1984г. е отложена. Тя се състоя през 1985 г. от 31 май до 3 юни, по време на Празника на розата. Станчо Коев запозна четиричленната делегация, водена от Еро, с Казанлък и някой забележителности. Обменени бяха мисли за бъдещите връзки и бе обсъден проекта за приятелския протокол подготвян от Казанлък. Тогава и аз се запознах с Еро и с колегата си Паважо, с когото работихме по текста на протокола. С писмо от 6 декември Еро уведоми Казанлък, че общината им на 22 ноември е одобрила предложения текст на протокола и е упълномощен да го подпише. Предлага и първата проява на културен обмен  - фотографска изложба "Съвременният танц във Франция". В писмо от 21 януари съобщава, че е даден ход за официалното подписване на протокола и още: " … имам намерение да съставя един по-официален документ и ще ви бъда благодарен, ако ми изпратите, след одобрение на Вашия съвет текста, редактиран на български език, както и макет от герба на Вашия град, който желаем да отпечатаме. Така ще можем да придадем по-официален характер на нашето съглашение, чрез подписване по време на вашето предстоящо посещение в Сент Ерблен."
На 21 януари 1986 г. първата инициатива на културен обмен бе осъществена - цветна фотоизложба "Съвременният танц  във Франция" бе открита. Тъй като темата се отнасяше до Франция бе редно да бъде представена от френска страна. По препоръка на Министерството на външните работи общината изпрати покана до френското посолство. То се отзова и изпрати двама съветника по културните въпроси, от които единият представи и откри изложбата. Вестник "Искра" на 7 февруари отрази събитието с отзива на Кънчо Стоянов "С магията на танца". Това бе добро начало и добър знак, че приятелските връзки между градовете касаят и държавите им.
Своите ангажименти изпълни и общината. На 25 февруари Изпълнителният комитет одобри текста на протокола, подписан от френска страна, а на 5 март бе приет и от Общински народен съвет. В ход е и подготовката на френската страна. Ще цитирам откъс от писмото на г-н Еро от 14 април до Станчо Коев: "Уважаеми господин кмете, скъпи приятелю, получих с удоволствие Вашето писмо от 12 март, а също така и българският текст на нашия приятелски протокол, за което Ви благодаря. Щастливи сме да поканин официялна делегация от Казанлък и Фолклорна група през юни. Аз ви предлагам да пристигнете в четвъртък на 19 юни и да подпишем официално нашия протокол в събота 21 юни, а вашата фолклорна група да пристигне на 21 юни вечерта, защото същият ден в Сент Ерблен има голям народен празник …"
Официалната делегация на Казанлък бе в състав: кметът Станчо Коев, съветниците Деньо Азманов - секретар на ОБ на БКП, Янка Найденова - председател на ОБК на Отечествения фронт. Лиляна Крушева - преводач. Културна делегация: Цвятко Цветков, Христина Стоилова, Кета Шивенкова, фолклорната група с художествен ръководител Димитър Костадинов. Преводач - Йордан Лучански. За пътуването възникнаха някой проблеми. По това време стагнацията в държавата се усещаше все по-осезателно, мерките за икономии ставаха все по-драстични. Гостуването на ансамбъла не бе включено в плана за безвалутния обмен за 1986 година. Нямаше средства. Ръководството на града се обърна към Комитета за култура и на 23 май той разреши извън планово гостуването на ансамбъла. Автобус и средства за пътуването осигури Станчо Коев от Автомобилното предприятие благодарение на отзивчивостта на директора му Слави Маналов. За уреждане на документите бяха нужни командировъчни заповеди. Станчо Коев като водач не можеше да се командирова сам. На 27 май бе отправена молба към председателя на Окръжен народен съвет Минчо Табаков това да стори той. На 28 май заповедите бяха подписани, пътят за уреждане на документите и организацията на пътуването открит. Пратениците на Казанлък пристигнахме навреме, посрещнати сърдечно от Сентербленските домакини.

ПОДПИСВАНЕТО НА ПРОТОКОЛА
То можеше да стане "работно", в "делови порядък", незабелязано. Но като кмет-домакин Жан Марк Еро, оценявайки значението му бе направил всичко за едно официално и вълнуващо тържество. В голямото фоайе на кметството бяха официалните лица - общински съветници, граждани, а до първия секретар на българското Посолство в Париж официалната делегация на Казанлък и другите пратеници. Хорът и оркестърът на общината изпълниха двата национални химна - белег и за съпричастност на държавите.
/Следва/
Цвятко Цветков

 

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ