В долината: Клуб "Млад журналист" Венета Драгнева: "Ако не бях част от клуб "Млад журналист" никога нямаше да постигна високи резултати в конкурси и нямаше да повярвам в себе си!"

Аз съм Венета Драгнева, на 13 години, от 7 клас в ОУ "Георги Кирков". През изминалата учебна година - 2011/2012, се включих в проект "Успех", който предоставя на мен и на съучениците ми извънкласни дейности (след училищни клубове), като така не само ангажира вниманието ни с нещо полезно за нас, но и дава възможност на изявените в различни области децата да развиват заложбите си. Аз избрах клуб "Млад журналист".
В началото повечето членове не бяхме наясно точно с какво се захващаме. Още на първата сбирка си изяснихме какво точно представлява журналистът и самата журналистика. Интересни за нас бяха организираните посещения - в печатница и при екипа, сътворяващ вестник "Долина". Научихме много нови неща. Проведохме срещи с казанлъшки журналист и писател, доказан в своята област, както и с талантливи наши връстници, с много идеи и желание да творят, но все още търсещи полета за изява. Вживяхме се в ролята на репортери - интервюирахме учители и ученици. Вложихме цялото си старание в изготвянето на училищен вестник и в написването на ежеседмични статии за регионалния вестник "Долина". Научихме толкова много интересни за нас неща, приложихме ги на практика и обогатихме своята обща култура, станахме по-отворени към нови идеи, хора и инициативи. За всеки един от нас, който би желал професионално да се занимава с журналистика, тези на пръв поглед забавни преживявания, ще се окажат съществено важни.
Освен журналистическата дейност на клуба  някои членове участват в индивидуални конкурси и се представят достойно. Лично аз имам някои успехи от изминалата година, като си давам сметка, че ако не бях част от клуба и не общувах с ръководителката - Събина Цокева, никога нямаше да ги постигна (дори не бих и опитала) и никога нямаше да повярвам във себе си, че мога всичко това. Един от най-големите плюсове на подобен род извънкласни дейности е самият факт, че на едно място са събрани деца със сходни интереси и желание да работят, както и стимулът и подкрепата да се стремят към високите постижения.
Тази година клуб "Млад журналист" отново се събира, макар и в по-различен състав. За мен беше лесно да реша, че отново ще се впусна в това предизвикателство. Всички членове сме с прекрасна нагласа и готови за работа. Заедно ще продължим започнатото миналата година. Освен статиите за вестник "Долина", които са неизменна част от темите за обсъждане на нашите сбирки, ние се заемаме с изготвянето на два броя от училищния вестник (коледен и пролетен), с подготвянето на още много вълнуващи срещи и интервюта. Имаме много идеи и сме напълно готови отново да се отдадем на журналистиката. Не се съмняваме, че има още много неща, които да научим и с които да обогатим своите познания. Надяваме се да постигнем желаните резултати и трудът ни отново да бъде оценен.

Събина Цокева:
ръководител на клуб "Млад журналист":

Благодаря за прекрасните отзиви на Венетка Драгнева. Лично аз си давам сметка, че тези прекрасни ученици имат нужда да се изявят, да бъдат признати и да се занимават с извънкласни форми не по задължение, а според техните интереси и желания. Проект УСПЕХ, колегите и ръководството на ОУ "Георги Кирков", които приеха да работим по него,  както и журналистите от екипа на вестник "Долина", които ни подадоха ръка за сътрудничество,  помагат наистина положителните неща да  се случват в този град и в сферата на образованието. И ако всички са достатъчно отговорни, съзнателни и амбициозни, като Венета Драгнева от 7 клас и някои нейни последователи от новата група, всички ще сме удовлетворени от постигнатите успехи и ще се гордеем, че сме част от една малка, но интелигентна ученическа общност.
Клуб “Млад журналист”

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ