Някак забързани в ежедневието не осъзнаваме как малките ни рожби стават тинейджъри - със своите мисли, проблеми… и страхове. Понякога не сме до тях да ги чуем и подкрепим, понякога е твърде късно, за да го направим. А понякога, покровителствайки ги, не даваме свободата и възможността да избират сами и да се учат от грешките си.
Днес ние учениците от клуб "Млад журналист" ще представим една майка по професия психолог, която споделя, че няма нищо по-красиво и истинско от детето. И че една усмивка на детето й осмисля деня и живота й.
За проблемите на съвременните подрастващи и за професията на психолога е днешната среща на Стела Тонева, Емилия Димова и Петя Соколова от шести клас, клуб "Млад журналист", при ОУ "Георги Кирков" с психолога на училището Боряна Стефанова.


Петя Соколова: Госпожо Стефанова, вече месец Вие работите като психолог в ОУ "Георги Кирков". Разкажете малко повече за себе си и за своята дейност в училището?
Г-жа Стефанова: Завършила съм психология в СУ "Климент Охридски". Имам  почти петгодишен опит в сферата на психологичното консултиране, груповата  и индивидуалната психотерапия  и психодиагностиката. Много се радвам, че имам възможността да работя в ОУ "Георги Кирков". Още от студентските си години имам желание да работя с деца и млади хора, защото в техните ръце е бъдещето на града и на страната ни. Смятам, че си заслужава човек да инвестира много енергия и усилия в опазването на  психичното здраве и благополучие на най-младата част от обществото. Именно затова още с постъпването си на работа в училище предприех една кампания относно  изграждането на една по-здравословна, толерантна и неагресивна училищна среда.
Стела Тонева: Проблемите на младите хора днес са много. Разкажете малко повече за това, кои са най-сериозните проблеми сред подрастващите?
Г-жа Стефанова: Според мен най-сериозните проблеми при децата и подрастващите са агресивността, проявите на неуважение, нетолерантност към различията на другите около нас. Всичко това е свързано с отношенията в семейството, губещата се комуникация  дете -родител; родител-учител. Семейството е от съществено значение за преодоляването на  различните кризи в  детска и юношеска възраст. Повечето деца и подрастващи  трудно преживяват раздялата на родителите си или лошите семейни отношения.  Някои дори стават жертва на домашно насилие под една или друга форма. Всички тези проблеми се отразяват в поведението на децата. Едни стават затворени, дори аутсайдери, други са агресивни или тревожни. Тревожността пък може да се изразява в много форми - зачестили отсъствия, промяна на успеха, промяна на отношението към съучениците, опит за привличане на внимание по един или друг начин. Тук може би трябва да спомена и за употребата и злоупотребата на психоактивни вещества сред младите хора. Статистиката показва, че възрастта, в която децата и подрастващите започват да експериментират с вещества все повече намалява, което според мен е голям проблем  на цялото ни общество.
Петя Соколова: За съжаление, вече и в начален етап се срещат прояви на агресия и това е страшно. Какво смятате да направите в тази насока?
Г-жа Стефанова: Както вече споменах, още като постъпих на работа предприех кампания за изграждане на неагресивна учебна среда, която се състои от презентации и провеждане на серия тренинги за подобряване на комуникацията, развитие на толерантност и уважение към личността на другия.
Емилия Димова: Какво послание ще отправите към младото поколение?
Г-жа Стефанова: Да ценят  истинските стойности в живота като любов, приятелството, отговорността и доверието в другите хора.
Стела Тонева: А конкретно към учениците от ОУ "Георги Кирков", техните преподаватели и ръководството на училището?
Г-жа Стефанова: На учениците мога да кажа, че ще се радвам  да сме заедно в изграждането на  едно по-добро и светло бъдеще. На преподавателите и ръководството искам да благодаря, че съм част от екипа на училището.
клуб "Млад журналист"
при ОУ "Георги Кирков"
с ръководител Събина Цокева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ