,, Развейте знамената                          
тъй като са се вели                                                                  
на Шипка и Плевен
тъй като са плющели"
Любомир Бобевски
В-к ,,Родина" 1933г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Движейки се към площад "Севтополис" към мен се насочи позната личност, знаех че се казва Емил и че е контактен. За пръв път го видях в собственото му екзотично заведение, където понякога отсядах на чаша чай или сладолед привлечена от естествената зеленина, с която беше обгърнато Заведението. Емил се приближи до мен, здрависа се и ми сподели, че работи по възстановяването на Съюза на запасните подофицери. Накратко ме запозна с идеята си. Това ме заинтригува. Пожелах му успех, поздравих го за голямата и трудна цел с която се е захванал. На сбогуване му казах, че ще се радвам ако мога да му бъда полезна с нещо. Нали  и баща ми беше запасен подофицер, а сина ми действащ офицер, чутото от Емил ме грабна. Започнах да търся материали свързани с историята на запасните подофицери, но Емил ме беше изпреварил. За кратко време беше събрал много информация и материали, че просто ме изуми. На една от следващите ни срещи, бях информирана от Емил, че е учреден инициативен комитет на който е председател, и че работят усилено за провеждането на учредително събрание. Бях поканена да бъда един от учредителите. Това  ме зарадва, нямаше как да откажа.
Девети януари е паметна за Казанлък дата, на която градът е освободен от турско робство, а на тази дата, но през 2013 г. се състоя, Учредително събрание на Съюз на запасни подофицери в България. На събранието присъстваха 20 учредители на което беше приет Устав и всички необходими документи съгласно ЗЮЛНЦ. Без да губи време, Емил прави и следващата стъпка - подготвя на необходимите документи за съдебна регистрация на Съюза. След като всички необходими документи са подадени в Старозагорски окръжен съд. Съдът постановява с решение N13/15.02.2013 вписва в регистъра на СНЦ ,,Съюз на запасни подофицери". С това се поставя началото на възстановяването на закрития през 1944 г. Съюз на запасните подофицери (СЗП).За председател на УС на СЗП е избран Емил Хаджиев, който си е поставил амбициозната задача, в кратки срокове да се учредят общински организации в други градове и села, което да е предпоставка за провеждането на Национална конференция (конгрес). В Казанлък вече е учредена Общинска организация с председател оф.к-т от запаса Станчо Андреев.
Провежда се среща с кмета на Община Казанлък на която г-жа Галина Стоянова беше запозната с целите и задачите на СЗП. Последва пресконференция с казанлъшките медии и телевизия, интервюта, срещи, разяснителна дейност за популяризиране и необходимостта от възстановяването на СЗП. Резултата вече е на лице - около 80 запасни подофицера са подали заявления за членство, други са заявили желание и готовност да подкрепят начинанието.
Добрите взаимоотношения с Общинското ръководство, и лично със съдействието на кмета г-жа Стоянова, след направените необходими действия, с решение на Общинския съвет се предостави общински имот за клуб на СЗП - продължава да ме информира Емил. Изказва благодарност на кмета г-жа Стоянова и на целия Общински съвет и неговия председател г-н Златанов, зам.кмета г-н Косев и всички който имат заслуга за това.
Съюза на Запасните Подофицери е създаден през 1910 г., и е закрит през 1944 г. Да се върнем малко назад и да споменем за огромната дейност, която са развивали подофицерите в цяла България и в Казанлък. Председател на казанлъшкото подофицерско дружество,,Бузлуджа,, е бил Георги Христов Чорбаджийски - брат на Чудомир. Те са имали собствен имот с дюкян и клуб. Помагали са на своите членове и техните семейства, провеждали са много благотворителни мероприятия, участва ли са в обществения живот с различни инициативи, както на местно ниво така и в национален мащаб. Издава ли са собствени вестник и списание. Такива са и идеите и на сегашните подофицери начело с Емил. Впечатляващ и задължаващ девиз на герба е ,,ПРЕДИ ВСИЧКО БЪЛГАРИЯ".
Няколко думи и за самия Емил. Завършва ССВУ(Средно Сержантско Военно Училище) "Георги Измирлиев,, в град Горна Оряховица. Служи шест години в гр. Хасково, а до 1999 г. в гр. Казанлък. След като получава право на пенсия, преминава в запаса. През 2002 г.става член на СОСЗР в гр. Казанлък. Бързо показва организаторски качества и последователно е избиран в ръководните органи на общинско и областно ниво, а на 6-ия конгрес на СОСЗР е избран за член на ЦС на СОСЗР (2006). От месец юни 2007г. вече е и член на Изпълнително бюро на ЦС на СОСЗР, а за активната си дейност е награждаван многократно с грамоти и предметни награди. През 2009 г. на 7-ия конгрес на СОСЗР е освободен, а както той казва - изгонен без да му се посочат причини и без да е предупреден, че повече няма да разчитат на него. Това може би накърнява неговото честолюбие и засилва желанието му да бъде възстановен подофицерския съюз, като лично аз се надявам те да продължат делото на своите предшественици, които заслужават историята им да бъде показана, делата им да бъдат оценени.
На добър час, подофицери,кадрови и от запаса!
Стефка Бойчева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ