Лилия Димитрова представи краеведския си  труд "Китка босилек - елмазен пръстен"

В понеделнишката вечер, казанлъшката писателка, потомка на Чудомир, Лилия Димитрова съвместно с директорът на ОБ "Искра" Анна Кожухарова и гл. асистент д-р Диана Данова - Дамянова, музиколог, представи своята последна книга, плод на 50 години труд - "Китка босилек - елмазен пръстен" в къща-музей "Чудомир". Гост на представянето бе и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, на която всъщност книгата е посветена. Както самата писателка поясни, това е така, защото "В тази жена аз видях своята младост". Участие в събитието взе и консултантът на краеведския труд - Пеньо Терзиев, директор на къща-музей "Чудомир".

Книгата "Китка босилек - елмазен пръстен" е обемен и ценен в много аспекти труд. Авторката казва, че не е имала за цел да коментира обредните практики като цяло,  а да съобщи някои свои находки свързани с духовната и традиционна култура на едно чисто българско село, станало прочуто с редките си кукерски игри, родило и отгледало творец като Чудомир. Димитрова уточнява, че не е фолклорист и няма намерение да коментира отделните фолклорни явления. Нейното желание било да отдели "по свое усмотрение" събраните материали в няколко части, класифицирани по следния начин - старинни песни и песни създадени по местни случки, песни донесени в селото от други части на страната от розоберачки, жетварки и гурбетчии, както и такива, които е дало училището, годишен празничен цикъл, обичаи, обреди, обредни песни, основни трудови дейности и прочие.

Книгата се стреми да обхване в голям мащаб практиките свързани най-вече с бита на село Турия и Павел баня,  както и с проследяването на миграционните процеси в селото. Лилия Димитрова търси древните корени на обичаите като прави препратки още към езическите вярвания и култове, съотнасяйки ги с тези от по-ново време. Книгата проследява пътя на обреди и традиции през годините и това как и какво се е наслагвало с времето върху тях. Подтикът за записването на песните публикувани в  - "Китка босилек - елмазен пръстен", както самата Димитрова споделя, е още от 1967 г., когато постъпва като учителка в родното си село и Чудомир й е дал тази идея. Книгата прави сериозната заявка да се определи като научен труд, чиято цел е да съхрани и изследва фолклорното наследство оставено от турийци, павелбанци и казанлъчани - песни, танци, наричания, разкази, легенди и стихове, специфични диалекти.

Консултантът на "Китка босилек - елмазен пръстен" изказа мнение, че според него този труд освен всичко изброено, може да се разглежда "като книга за корените", които трябва да се помнят (и те ще се запомнят) от младото поколение. Това е книга наследство, заяви още Терзиев.

"Китка босилек - елмазен пръстен" се отнася за корените и в същото време тя самата е корен, корен от където младите ще знаят, че произхождат. Защото само с познанието за миналото, знаем за нашето настояще и ще претворим нашето бъдеще.

 

Светла Димова

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ