Кандидатурите "Цъфнало бяло кокиче" на НЧ "Пробуда - 1928" - с. Змейово, "Гергьовден в Дълбоки" на НЧ "Развитие - 1878", с. Дълбоки, и "Ръчаушка" на НЧ "Алеко Константинов - 1919", с.Ясеново, са определени за участие в националния етап по попълване на Националната система "Живи човешки съкровища - България" от името на област Стара Загора. Решението е взето от Комисия утвърдена със заповеди на областния управител Живка Аладжова. Председател на комисията е зам.- областния управител Теодора Иванова. В нея членуват Радка Михайлова, гл. експерт РРТУ при Областна администрация Стара Загора, проф. Крум Георгиев - фолклорист, доц. д-р Евгения Иванова - етнограф в РИМ Стара Загора и гл. ас. д-р Евгения Грънчарова - ИЕФЕМ - БАН.

Националната система ,,Живи човешки съкровища - България" се поддържа от Министерството на културата. Тя е свързана със защитата на нематериалното културно наследство. Целта й да бъдат съхранени знанията и уменията за културно изразяване. Тези знания имат важно историческо и художествено значение за България, както и за  предаването им на следващите поколения. Право на номинации имат Народните читалища, тъй като те са най-старите културните институции представени в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи.

За регионалния етап бе необходимо да се създаде съвместна организация с общините, регионалните музеи и народните читалища. Целта бе да се реализират дейностите по номинирането и оценяването на кандидатурите за 2014 година.

Изпратените регионални кандидатури ще бъдат разгледани от национална комисия, а някои от тях ще бъдат вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. Церемонията по обявяването на регионалните и националните живи човешки съкровища ще се състои в Министерството на културата на 24 юни 2014 година.

Долина

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ