Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов присъства на първа копка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора. Той заяви, че между 70 и 100 милиона лева ще получат от началото на август всички общини, в които се изпълняват проекти по ОП „Околна среда",  с които да могат да се разплатят частично с изпълнителите на проектите.
В този ред на мисли кметът на Стара Загора Живко Тодоров припомни на първата копка на регионалното депо. че Община Стара Загора е една от първите, които е подала искане за верификация на средствата по водния проект, а плащане по него нямаме от месец февруари. 
Министър Анастасов присъства на първа копка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора, който се изгражда по договор за 52 милиона лева и се осъществява по проект на ОП „Околна среда".Бенефициент е община Стара Загора, а партньори са 12 общини от областта. Проектът премина през доста затруднения - съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устройствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата.
Въпреки всички процедури не липсваха и недоволни - десетина жители на старозагорското село Ракитница, в чието землище е предвидено да се строи Депото, отново излязоха на протест с мотива, че първите къщи са на около 900 метра от строящото се депо.
Живко Тодоров кмет на Стара Загора бе категоричен, че чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от региона на Стара Загора. 
„От години община Стара Загора плаща отчисления към МОСВ заради липсата на депо. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, ще се въведе ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.”, каза още старозагорския градоначалник.
ДЗЗД „Иринополис" гр. София, който включва 4 фирми с опит в строителството на депа за отпадъци, ще строи и този регионален център за отпадъци край Стара Загора. 
Дейностите по изпълнението на проекта трябва да приключат до месец юли 2015 година. 
Кметът на Община Павел баня Станимир Радевски също присъства на първата копка за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора.

Изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците е Обект №1 от мащабния проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" . Той се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." Общата стойност на проекта е 52 017 747,21 лв., от които от европейско съфинансиране е в размер на 42 004 330,87 лв., национално съфинансиране е 7 412 528,98 лв. и собствено съфинансиране е 2 600 887,36 лв. Стойността на договора за изграждането на Регионален център за управление на отпадъците е 32,5 млн.лв. с ДДС и включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.

ДОЛИНА

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ