Вчера по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ кметът на община Гълъбово Николай Тонев подписа 5 договора по Европроекти. Това са “Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово”, „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“, „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово”, „Частичен ремонт на читалище Просвета”  гр. Гълъбово и „Рехабилитация на Парк /парково пространство, в центъра на с.Главан“.
Проектът “Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово” е с одобрена субсидия 63 843,25 лв. без ДДС. Общата цел на проекта е благоустрояване на терен отреден за градско парково пространство и озеленяване в кв. ІІ-ри на гр. Гълъбово. Всички тези дейности ще допринесат за нормално съвременно и безопасно придвижване на населението и гостите на населеното място, подобряване на условията на живот в града и за задържане на населението в региона.
Проектът „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“ на  Община Гълъбово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“, 323Б „Опазване и възстановяване на културното  наследство“ е одобрена субсидия 72 014,41 лв. без ДДС. С реализацията на този проект община Гълъбово цели да подобри условията за  съхраняване, обновяване и модернизиране на  културното наследство, като основна задача  е да  се положат максимални усилия  за запазване за бъдещите поколения местното културно наследство.
Проектът „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово” на Община Гълъбово е с одобрена субсидия 189 777,32 лв. без ДДС. Общата цел на проекта е ремонт  на вътрешни помещения /гримьорни/ и прилежащи коридори на сградата, външна топлоизолация, с цел възстановяване и осигуряване на съвременни условия за развитие на културно-масовите дейности, като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността.
Проектът „Частичен ремонт на читалище просвета”  гр. Гълъбово на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 143 286, 50 лeвa, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Общата цел на проекта е  ремонт на покрива, ремонт на вътрешни помещения и прилежащи инсталации на читалищната сграда с цел възстановяване и запазване на автентичния облик и дух на читалището, като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността.
Проект „Рехабилитация на Парк /парково пространство, в центъра на с. Главан“ е с одобрената субсидия е в размер на 33 462,24 лв. без ДДС, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Общата цел на проекта е благоустрояване на парк /парково пространство/ от 17450 кв.м  в центъра на с. Главан, община Гълъбово. Това е пряко свързано с  подобряване условията на живот в населените  места посредством подобряване на достъпа до различни видове услуги и качествена инфраструктура и по-добра среда за живот за населението.
 

 

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ