Продължава от брой 1

РОД КЬОЙБАШИЕВИ

Кьойбашия - преведено от турски на български език, означава селски водач (първенец). Това наименование заслужено е вградено във фамилията на родоначалника й Станьо от с. Казанка - Старозагорско. Около 1835 година, той се заселва в с.Розово, където достигнал високо обществено признание: преди Освобождението бил избран за кмет на селото. С голямо уважение селяните - българи и турци започнали да го назовават Кьойбаши. За себе си той казвал: "Това, което направя и пашата не може да го развали."
Така Станьо Кьойбаши роден около 1814 година и Рада създават семейство с шест деца: Пондю роден 1834 г. - 27.03.1910г., Диман - роден около 1840 г., Даньо (поп Антон) роден 1842 година - починал на 30.10 1926 година, Иван роден около 1852 г.- емигрирал в Румъния, Мина родена около 1852 година омъжена в с. Ишикли (Кънчева) за Боньо Стоянов Паспалов и Пепа родена около 1859 г., омъжена за Генчо Димов Райков, продължили рода.
Към 2000-та година общия им брой достигнал 231 души, от които: 138 преки и 93 - придошли.
... повече - четете в "Долина"
/Следва/
д-р Мария Тенева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ