Със заповед No РД-68/18.03.2015 г. на Кмета на община Павел баня е обявен прием на Заявления за отпускане на еднократни стипендии за студенти първи курс, съобщиха от общинска администрация. 
Срокът за подаване на заявленията е до 3 април в деловодството на общината. Комисия от 5 човека ще разглежда и одобрява подадените заявления на студентите.
"Еднократните стипендии за студенти редовно обучение се полагат еднократно на студенти първи курс, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър.", уточниха от общинската администрация.
Няколко са условията на които трябва да отговарят младежите. Те трябва да са първокурсници във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, с изключение на студенти първи курс на образователна степен Магистър. Също така предимство ще имат студенти обучаващи се в определените специалности, от които общината има нужда съгласно решение на общински съвет No 896/29.01.2015г. Младежите трябва да имат постоянен адрес на територията на общината и да са заявили свето желание в съответния срок.
Кандидатите трябва да подадат в деловодството на общината заявление по  образец - Приложение 1 към Правилника, копие от студентската книжка и уверение, че са студенти издадено от съответния учебен отдел на висшето учебно заведение.

ДОЛИНА
- бр. 13 на в. "Долина"

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ