Започна изплащането на стипендии на студенти от община Павел баня, съобщиха от общинската администрация. 31 студенти ще получат по 400 лв., стипендия за първия семестър на учебната година. Студентските стипендии се изплащат със заповед на кмета на община Павел баня Станимир Радевски на основание решение на Общински съвет - Павел баня прието на 29.01.2015 г. Според приетото решение на старейшините одобрените студенти от Павел баня получават по 100 лв. месечно за учебната година. Одобряването на студентите се извършва от специална комисия.
Стипендиите се изплащат на основание Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня и политиката за  осигуряване на подкрепа на младите хора  в Общината и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри. 
Право на парична помощ имат студенти, които живеят в населено място от общината, приети са за обучение във  висше учебно и са заявили желание за стипендия в срок.  Младежите трябва да са приключили успешно поне  първата година  от своето обучение, да имат успех не по-нисък от много добър 5.00 и да са представили разработка на тема, определяна ежегодно от кмета на Общината.

ДОЛИНА
- бр. 13 на в. "Долина"

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ