То е поместено във вестник "Дъга" бр. 117 от 9 януари 1936 г. Поводът - излиза от печат първата му книга  "Не съм от тях". Но още години преди това, карикатурите и хумористичните разкази на Чудомир, публикувани с различни псевдоними като подлистници в изданията "Барабан", "Българан", "Въртокъщник", "Балканска трибуна", "Жило", "Остен", "Зора" и др., събуждат острото обществено любопитство към този толкова талантлив и оригинален автор. В увода към интервюто, тогавашният главен редактор на "Дъга" Георги Боршуков пише следното: 1 
"В последните години в живота на българската литература се появи един нов сеяч - хуморист Чудомир, известен още под инициала ЧУД и псевдонима Дели-Димо. Чудомир не чиракува в литературата. Отведнъж той изскочи като зрял майстор. И се наложи на читателите като един от първите познавачи и разказвачи на нашия народен бит… След излизането на всеки от подлистниците му, заедно със съответната доза смях, ЧИТАТЕЛЯТ СЕ ПИТАШЕ: Защо този човек не събере тия бисери в една книга? Защо Чудомир не издаде книга? Най-после това легитимно желание на публиката, а най-вече на артистите по утра и вечеринки от провинциалните сцени е задоволено…Макар издал вече и книга, обаче за широката читателска публика Чудомир като личност остава все още непознат. Какво е истинското му име? Как изглежда той? Дайте да видим портрета му! Как се реши най-после да издаде книга?Редакцията ни използува случая  за да отговори на тези въпроси  чрез едно интервю със самия писател… На много от въпросите, от скромност, Чудомир не отговори. Верен на своя маниер на писане, и тук г. Чудомир Чорбаджийски е цял-целеничек Чудомир, какъвто го знаем от неговите подлистници…" 
И така, нека наречем това интервю както е поместено в "Дъга":


Чудомир за себе си

- От въпросите, които сте ми задали, г-не редакторе, на които чакате и незабавен отговор, личи ясно, че вий просто на просто искате да ме обвините в писателство.

- повече прочетете в бр. 13 на в. "Долина"

(Интервюто ни беше предадено от журналистката Йорданка Трополова. Открила го е в архивите на покойния си баща, на когото Чудомир е бил учител и настойник)

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ