Продължава от брой 2


Род Овчарови

Родоначалниците Иван и Деля се заселват в с. Розово около 1860 година. построили си къща до циганската река, но задлъжнели, поради което им я отнели. Преселили се в село Овощник и след като поукрепнали материално, отново се заселили в село Розово около 1870 година. причината била основателна: за да запазят четирите и деца - Рада, Станьо, Стойно и Теньо от турчеене, тай като по това време село Овощник било населено основно с турци. Семейството поискало заем от Петко Орозов и си построило втора къща, на мястото, където днес живее Георги Пондев. Дължимата сума-заем била погасена от Теньо Стойнов Бакалов, който присвоил къщата. Когато единият от синовете, Стойно - починал, неговата съпруга Дона с петте си деца: Деля, Иван, Мина, Димитър и Генчо, останали без дом. Наложи им се да се преместят на място, съседно на къщата на Теньо Стойнов Русев.
В този дом останал да живее Генчо Стойнов Овчаров до 1950 година, когато бил съборен, поради преминаване на напоителния канал от язовир "Копринка".
Ето през такива перипетии преминал животът на първите поколения Овчарови. С трудолюбие и упоритост, техните наследници успяват да устроят добре живота си.
Към 2000 година те са 130, от които 79 преки и 51 придошли.
Професионален ценз: земеделци 17, занаятчии - 12, работници - 21, служители - 5, домакини - 21, учители - 2, икономисти - 2, военнослужещи - 1, неуточнени - 25.
През балканската война 1912 година е убит Иван Стойнов Овчаров, роден 1890 г. Станьо Георгиеев Овчаров /23.01.1919 г.-17.11.1991 г./ е дърводелец по професия и активен читалищен деятел - многократно участвал в изявите на театралния самодеен състав.
Род Доневи
... повече - четете в "Долина"
/следва/
д-р Мария Тенева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ