В понеделник областния управител инж. Георги Ранов и неговият заместник Мариана Кръстева посетиха град Павел баня, за да се срещнат с кмета на града Станимир Радевски. Повод за посещението на Областния бе нуждата да се обсъдят въпроси, които касаят смяната на собствеността на земя, публична държавна собственост, и предоставянето й за управление на Общината. Във връзка с поставените въпроси за собствеността на земята, Областният и неговият заместник бяха на едно мнение, че централната и местната власт могат да гледат в една посока. Кметът на Павел баня Станимир Радевски, Ранов и Кръстева разгледаха няколко обекта, публична държавна собственост, сред които и градския парк. След огледа на обектите стана ясно, че Общината стопанисва и се грижи за парка, въпреки че няма собственост върху него. След евентуална смяна на собствеността, Общината ще може да кандидатства по проекти за обновяването му.                       

ДОЛИНА
- бр. 15, в. "Долина"

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ