Министерският съвет одобри междуправителствено споразумение на България и Сърбия за промяна в протокола за прилагане на споразумението на ЕС и Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.


С протокола, подписан през 2011 г., се определят конкретните изисквания, условия и процедури за прилагане на реадмисионното споразумение в двустранните отношения между България и Сърбия. В него са посочени два гранични контролнопропускателни пункта в България за изпълнение на реадмисията – Аерогара София и ГКПП „Калотина”. С одобрената днес промяна се включват допълнителни сухопътни ГКПП за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица – „Брегово”, „Връшка чука”, „Стрезимировци” и „Олтоманци”. Това решение ще доведе до оптимизиране на реадмисионната процедура и намаляване на разходите по трансферите.

 

Пресцентър МС

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ