Новите управляващи апелират да се изгради музей на база местен поминък

По случай 9 май - Денят на Европа ученици от СОУ "Хр.Ботев" и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр.Павел баня се докоснаха до местното самоуправление, като влязоха в ролята на Общинска администрация, съобщиха от Общинска администрация Павел баня.


Осмокласничката Кадрие Адем влезе в ролята на кмет общината. Ученици влезнаха в ролите на заместник-кметове, главен секретар, гл.архитект, гл.счетоводител, специалисти по ЕСГРАОН, екология, земеделие и общинска собственост, култура и връзки с обществеността, човешки ресурси, местни данъци и такси, деловодство, касиер, технически секретар, дежурен ОбСО. 
Учениците се запознаха с дейността на администрацията. Показаха интерес и загриженост за това как се развива община Павел баня, и споделиха лични впечатления и мнения от живота на младите хора. 
Специалистите имаха поставени задачи от кмета на общината г-ца Адем, за изпълнението на които докладваха на заключителна оперативка. 
г-ца Адем прочете обръщение към кмета на община Павел баня Станимир Радевски. В своето обръщение младите хора апелираха да се подобри пътната инфраструктура, чистотата и опазването на околната среда, да се спре безразборното изсичане на горите, да се обработват пустеещите земи, да има повече цветни алеи и детски площадки. Те настояха и да се привлекат туристи, като се изгради музей на база местен поминък. Да се създадат младежки клубове по различни интереси. 

ДОЛИНА
- бр. 20 на в. "Долина“

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ