По време на заседанието си от миналата седмица, Правителството потвърди ангажимента на България за строителството на Фаза II от проекта "Обход на гр. Габрово", включваща тунел под връх Шипка. Тази фаза е предвидена за изпълнение през периода 2016-2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под връх Шипка. В момента предстои изготвяне на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка, който е част от дейностите по Фаза I, която е в процес на изпълнение и строителните дейности по нея вече са стартирали. Тя включва строителството на участък с дължина 23,25 км и етапна връзка на обхода със съществуващия първокласен път между Велико Търново и Габрово. Средствата за реализиране на проекта са осигурени чрез подписан на 14.05.2013 г. договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция "Пътна инфраструктура" на стойност 98 562 050,88 лв.
Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север - Юг.    

ДОЛИНА
- в. "Долина", бр. 22

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ