Изборът е нещо както много лично, така и неизменно свързано с общото, с пространството на другите. Не може да не вземаш своите решения сам, но не можеш понякога и да не ги съобразяваш с околните, с външната среда около себе си.
Сам по себе си изборът е символ на свобода, на съзнание, на отговорност, на стабилност, решителност и воля. Много са случаите, когато един избор е променял тотално пътя на един човешки живот. Историята познава и не малко примери, когато един избор променя и съдбата на цели народи, континенти, на множество човешки съдби. За това, за да направиш даден избор - от най-незначителния до най- тежкия, е необходимо наред с всичко и мъжество, характер, вътрешна сила.
В България за последните две десетилетия бе характерна една пагубна тенденция - "бягане" от отговорност, "бягане" от избор, липса ма мъжество и характер. Разбира се, имаше и има хора, личности, които я избяхваха и я избягват, които се стараеха и се стараят, тази застрашителна тенденция да не разруши напълно устоите на обществото ни, на многовековната ни нация, на нашата малка и изстрадала държава. Наред с това стои и въпросът за младото поколение: за неговия избор, за неговото място и роля в обществото и държавата, за неговото бъдеще и настояще.
... повече - четете в "Долина"
Николай Маринов


Когато имаш пари можеш да избираш между всичко

Избор или мечта - не знам коя е по-точната дума. Искам да имам много пари скъпи коли, да водя в охолство луксозния живот на милионерите. Да съм най-богатия човек в държавата. Днес живота е много по труден и скъп от този на предишните поколения. Но все пак е по-лесен за хората, които са финансово независими. Предполагам сте чували поговорката "Ако нещо не стане с пари, то ще стане с много пари". Е! Така е в бизнеса, така е в политиката, така е дори с хората и техните чувства, всичко става с пари. Можеш да си купиш не само материални неща, но и чувства, свобода и не знам какво ли още не. Според мен можеш да имаш всичко, което си пожелаеш. на
Аз лично се стремя към парите, може много хора да ме упрекнат, но това си е моето лично мнение. Не искам да убеждавам никой. Много хора ще кажат, че предпочитат щастието пред парите, някои ще кажат, че има много милионери които са нещастни. Вярно е!
... повече - четете в "Долина"
Недко Марианов

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ