На заседание на Комисията за закрила на детето в Казанлък бе одобрено първото за казанлъшка община приемно семейство. То е професионално и предстой в него да бъде настанено дете от институция, но за да се случи това ще трябва да се реализират няколко основни стъпки от целия процес.

"Вече е факт, одобрено е първото приемно семейство в община Казанлък. Семейството живее в казанлъшко село, мъжът е на 49 години, а жената на 50 години. Имат свои родни деца - три, като едното живее при тях, а другите две са големи и имат свои семейства, живеят отделно, но подкрепят своите родители в решението им да станат приемни родители." - разказва Добромира Петрова от Сдружение "Самаряни" в Стара Загора. Целият процес на одобрение на приемното семейство отнема 4-5 месеца. Този период включва поредица от срещи, интервюта със семейните двойки, след което се изготвя социален доклад, който се представя пред Комисията за закрила на детето и тя се произнася дали е одобрена семейната двойка да стане приемно семейство или не. Съответно, както е случаят в Казанлък приемното семейство беше одобрено. В момента предстои напасване между приемното семейство и дете от институция, което е лишено от родителска грижа. В момента има семейства в Стара Загора, които се проучват и съвсем скоро ще стартира обучение за приемни родители в Стара Загора. Има две нови семейства от Павел баня, които проявяват интерес да бъдат запознати с приемната грижа и да решат искат ли да станат приемни родители.

 

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ