След няколко поредни гледания на заседания на ОбС, общинските съветници гласуваха "ЗА" предложения от кмета проект за решение, касаещ исканият от общината кредит от фонд ФЛАГ, който трябва да обезпечи проекта за канализацията на квартал "Христо Ботев" и изграждането на тласкател в село Овощник. Решението на Общинският съвет от миналия четвъртък, напрактика променя взето вече от местния законодателен орган решение през септември миналата година, касаещо същият въпрос. Промяната се наложи, след като през тази година са били променени някой от условията за кандидатстване за кредит от ФЛАГ, обясни още на предишни гледания на точката кметът Стефан Дамянов. На няколко поредни сесии точката биваше разглеждана, но поради липса на кворум или не гласуване на по-голямата част от съветниците в залата, тя оставаше без решение. На заседанието си миналия четвъртък, съветниците трябваше да разгледат точката под номер 7 в дневния си ред. Жители на квартал "Христо Ботев", които за пореден път присъстваха на заседанието на ОбС, призоваха съветниците за повече съпричастност и отговорност към хората от квартала. Така, точката беше разгледана още преди председателят на ОбС Васил Самарски, да е завършил доклада си за работата на Общинския съвет по точка 3. "Важно е когато приемем това решение, да сме си свършили работата така, че разходите по проекта, да бъдат признати в последствие от Европейската комисия, за да не се налага в продължение на години общината да връща заеми и кредити. Разбирам вашата емоция и това, че в квартала има огромен проблем с канализацията, но ви моля да запазите спокойствие." - призова жителите на квартала Васил Самарски. Той предложи също да бъде организирана среща между хората от квартала и общинските съветници, за да се запознаят и с тяхната гледна точка, освен с тази на кмета на Казанлък. "До сега Общинският съвет умишлено мълчеше по въпроса с този проект, за да не пречим а работата по него, но този проект определено има много сериозни проблеми" - допълни още председателят на ОбС.

 

За това, че проектът трябва да бъде изряден по отношение на документацията си, за да бъде одобрен кредита от Европейската комисия, припомни в изказването си и председателят на групата съветници на ГЕРБ Теменужка Папазова. Опасенията си, че не всичко по този проект е изрядно, Папазова обоснова с факта, че на вниманието на съветниците е предложена докладна, която не влезе в дневния ред на последното заседание, с проект за решение, те да одобрят смяната на предназначението на мери и пасища в землището на Овощник, касаещи същият проект, по който се предвижда и изграждането на тласкател в селото. Според думите на Папазова, подобна смяна на предназначението на земята, задължително предхожда одобряването на един строителен проект и издаването на строително разрешение. В тази връзка Теменужка Папазова попита има ли строително разрешение за изграждането на тласкателя в Овощник. Строително разрешение за обекта има още от 2004 година и то е актуализирано - уточни по-късно заместник кметът Евгения Чернева. Исканата смяна на предназначението на земите едва сега, тя обоснова с промени в закона от миналата година, които налагат това. Закъснялото внасяне в ОбС на въпросното искане, Чернева обоснова и с още няколко процедури по самият проект, които във времето са уточнявани с Министерството.

Тя обаче подчерта, че към момента не може да отговори дали преписката по смяната на предназначението на земите е извършена законосъобразно, така че да не попречи на финансирането на проекта, защото по това време не е била зам. кмет нито общински служител. Тя обаче се ангажира да провери фактите и увери съветниците, че до момента общинска администрация няма основание да смята, че ще получи отказ за финансиране на проекта заради това. Защо в Общинския съвет общинска администрация не е предоставила документацията по обществената поръчка по проекта и договора със строителната фирма, попита в хода на дебата Васил Самарски. "Въпросните документи наистина са поверителни и това не е нещо, които ние сме си измислили, просто спазваме съответните закони" - отговори Станислава Балканска, директор на Дирекция "Международни програми" в Община Казанлък. Тя обаче уточни, че няма пречка съветниците да се запознаят с поверителната информация по съответния ред.

Тя поясни също, че е предоставила на вниманието на съветниците от комисията по приватизация копие от придружителното писмо към договора със строителния предприемач по проекта. Балканска обаче призна, че наистина има някой неуредици по отношение на смяната на предназначение на земите в Овощник. "Да, съществува риск в случай, че не са изпълнени всичките законови предписания, направените разходи в последствие да не бъдат признати. Но ние не сме крили никога от управляващия орган, от договарящия орган, че имаме това като слабост. Знаете че процедурите по един проект не са никак кратки и ние самите много пъти сме питали точно към коя служба трябва да отнесем даден проблем за да постигнем желаното. Загубихме време, но смятам, че този въпрос може да бъде разрешен и това да бъде преодоляно като риск." - коментира тя. По нейните думи, изнесеният преди време в медиите сигнал за нередност по отношение на обществената поръчка по проекта, и в последствие двете решения на Върховен административен съд в полза на Общината, дават гаранция, че проектът е чист.

Радостина Байчева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ