"Констатираните при проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ нарушения по отношение на изпълнението на бюджет 2008, не са злоупотреби, а грешки, допуснати в работата, както от служителите, така и от мен." - коментира по време на разглеждане на доклада на агенцията на заседанието на ОбС тази седмица. Съветниците Дамянов увери също, че всички допуснали грешки, за които има съставени от Агенцията актове, са понесли своите наказания, но не уточни как точно тези служители са били санкционирани. Докладът за извършената финансова инспекция на Община Казанлък от Агенцията за държавна финансова инспекция бе предизвикан от три доклада, предоставени на вниманието им от страна на местния Общински съвет.

При обсъждането отчета за бюджет на 2008 година, общинските съветници създадоха две временни комисии - за проверка дейността на звеното "ССТТБО" и за проверка качеството и стойността на извършените строително-ремонтни работи от Поименния списък за финансиране на капиталовите разходи по обекти, Приложение №13. Техните доклади, както и този на председателят на постоянната комисия по култура към ОбС, касаещ изразходването на средствата от Културния календар за 2008-ма, Общинският съвет гласува и изпрати до Министерството на финансите и Агенцията за държавна финансова инспекция през миналата година. На заседанието си този вторник, съветниците приеха констатациите по доклада направени от няколко от постоянните комисии към ОбС. Да задължат и упълномощят председателя на ОбС да изиска от Районна прокуратура - Казанлък и Окръжна прокуратура - Ст.Загора информация за хода и резултатите от проверката и предприетите действия във връзка с доклада на АДФИ, настояват съветниците от две от постоянните комисии - по приватизация и разпореждане с общинска собственост и по икономика, бюджет и финанси. Комисиите са категорични, че кметът трябва да възложи изработването на правила и критерии за определяне обема и финансирането на културните мероприятия и да ги внесе за утвърждаване в ОбС, както и да внесе писмен доклад в Съвета с информация за взетите от него мерки във връзка с преразходването на бюджетни средства от второстепенните разпоредителите с тях. Кметът да внесе писмен доклад и представи оправдателни счетоводни документи за преразходваните средства за придобиване на НМА в размер на 134 371 лв., както и за сумата 426 320 лв. капиталови разходи, превишаващи гласуваните и неутвърдени от ОбС.
Радостина Байчева

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ