Модернизираната библиотека получи като подарък и 16 нови книги от български автори

В средата на миналата седмица в Мъглиж в библиотеката при НЧ "Пробуда-1869" беше открит Информационен център по Програма "Глоб@лни библиотеки. лентата на тържественото откриване преряза кметът на града Господин Господинов с пожеланието това да бъде началото на откриване на нови придобивки и прерязване на още много ленти в община Мъглиж.

продължава>

десетократен републикански шампион по автомобилизъм подпомага начинанието, не иска да се шуми

Със средства, събрани от дарители, основно икономически емигранти отвъд Атлантическия океан , започва спешен ремонт на православния храм "Свети Димитър" в град Мъглиж.

продължава>

Корейска делегация, водена от председателите на фондация "World neighbours" и клонът й учреден наскоро в България, посетиха миналата неделя мъглижкото село Зимница. Именно в Зимница се осъществява първият за Европа проект на световната фондация. Той стартира в началото на тази година и включва финансиране в размер на 30 000 щатски долара, което да се използва за отглеждането на картофи и зеле от безработни жители на селото.

продължава>

Старопланинското и китно селце Борущица, както по стар обичай, така и тази година на 11 юни (събота) ще отбележи своя празник - ПЕТДЕСЯТНИЦА или наричан още "Свети дух".

продължава>

5 282 515 лева е общата рамка на тазгодишния бюджет на Община Мъглиж. Той бе приет в края на миналия месец на заседание на местният Общински съвет.
Бюджета е разработен в съответствие с действащата нормативна уредба през 2011 год. и балансиран. 759 825 лв. в него са собствените приходи от местни данъци и такси, от наеми и продажба на общинска собственост.

продължава>

Министерството на околната среда и водите със свое решение N 59 от 18.02.2011 г. предостави безвъзмездно за управление и ползване на Община Мъглиж минералните води от находището на с. Ягода. Общината ще стопанисва минералните извори за срок от 25 години. Кметът на община Мъглиж ще управлява предоставената минерална вода от находище "Ягода" в съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район.

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ