В долината:

Декларация за нулева толерантност към беззаконието в Община Мъглиж, приеха на свое заседание общинските съветници в Мъглиж. Декларация беше приета с почти пълно единодушие, след като беше разгледана като точка от дневния ред на заседанието на общинските съветници. Вносител на точката беше самият председател на ОбС Мъглиж Младен Чернаков.

продължава>


На 3-ти март Багатурите се събраха в град Мъглиж, за да отбележат, заедно с приятели и съмишленици, Освобождението на България и съвпадналия тази година с него "Конски Великден" - Тодоровден.

продължава>

До септември ще стане ясно дали тази социална дейност ще бъде делегирана от държавата

След 14 месеца усилена работа Община Мъглиж отчете проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник". Общата му стойност възлиза на 107 389,44 лв., като сумата е предоставена безвъзмездно за осъществяване на дейността.

продължава>

Да разтури съществуващото от десетилетие незаконно ромско гето край Мъглиж се закани кметът на община Господин Господинов, който преди броени дни бе ударен с камък от непълнолетен ром.

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ