В долината:

И през тази учебна година вестник "Долина" и клуб "Млад журналист" при ОУ "Георги Кирков" стартират съвместната си работа. Младите журналисти и редакцията на "Долина" ще търсят горещите места и новини в училищния живот, проблемите и радостите на малкия човек от нашия град, ще ви запознаваме с талантливи ученици и усмихнати учители, ще ви поднасяме истината такава каквато е в ученическия живот и света извън него. 
Учениците от клуб "Млад журналист" при ОУ "Георги Кирков" работят по ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Тазгодишния им състав е обновен, но те са ентусиазирани и са готови отново да превземат събитията от училищния и живот и от града, и да ги претворяват в журналистически материал за техните читатели и приятели на страниците на вестник "Долина".

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ