Правителството одобри промени в решението си от 2011 г., свързано с изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

продължава>


Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. С него се въвежда механизъм за подпомагане за тези лица, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за застраховането на собствеността си за последици от бедствия.

продължава>

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предлага на Народното събрание да го приеме.

продължава>

Студенти от Тракийски университет Стара Загора, посетиха офиса на НАП в града, в ролята на “Тайни клиенти”. Шестимата студенти, избрани след подбор, от Стопански факултет, доказаха, че са млади, отговорни и мотивирани и заслужиха доверието ни с професионалното си отношение към проучването. Работата им по проекта ни позволи да оценим качеството на предлаганите услуги и да идентифицираме проблемните области.

продължава>

Пропиляна възможност, правителството се подписва под лоши за хората и бизнеса условия

Добра посока, но пропиляна възможност. Предоговарянето няма да се отрази на цената на електроенергията. Политиката за поддържане на разумни цени е зачеркната и от управляващите, и от ДКЕВР.

продължава>

бществен съвет от представители на всички институции, които създават превенция срещу противообществените прояви при подрастващите, ще бъде сформиран към Община Стара Загора. Той ще започне да функционира още от следващата седмица с цел да бъдат набелязани конкретни мерки и да бъде създадена работна карта за прилагането им. Дейността на съвета ще бъде подкрепена финансово от общинския бюджет.Това съобщи на продължилата повече от два часа вчера открита среща в общината кметът Живко Тодоров. 

продължава>

Правителството отпусна до 100 млн. лева за ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистралите „Тракия” и „Хемус".
Ремонтно-възстановителните дейности са наложителни поради силно амортизираните асфалтови настилки в някои участъци на двете магистрали. Пътната настилка е с множество пукнатини и разрушения, дупки, неравни дребно-обхватни кръпки и слягания. От въвеждането им в експлоатация до момента са изпълнявани само локални машинни и ръчни кърпежи.

продължава>

На снимката: Крепост "Калето", Белоградчик Правителството одобри проекта на Протокол за намерение между Министерството на туризма на България и Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния. Чрез документа двете страни заявяват стремежа си да засилят приятелските си взаимоотношения и да допринесат за икономическото си развитие и растежа на туристическия потенциал.

продължава>

Устойчива тенденция в развитието на електрическата мобилност отчита одобреният от правителството доклад за изпълнението през 2014 г. на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, в Република България за периода 2012-2014 г.

продължава>

НАП отново насочва вниманието си към дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството, съобщават от приходното ведомство. През 2015 г. Агенцията ще предприеме редица мерки, сред които проверки и ревизии, срещи с представители на професионални сдружения и браншови камари, информационни кампании и др., за да намали рисковете от неотчитане и недеклариране на приходи и доходи в този сектор.

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ