“Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” продължава да насърчава деца и родители към активен начин на живот.
В навечерието на Великденските празници Съюзът на пивоварите в България (СПБ), с партньорството на Главна дирекция „Национална полиция”, обяви началото на тазгодишното издание на кампанията Спортът е по-добрият начин децата да пораснат.

продължава>

Съветът на Европа заедно с пет партньорски организации, сред които и Асоциацията на европейските журналисти, създадоха онлайн платформа за защита на журналистическия труд и сигурността на журналистите. Нейната цел е да даде гласност на заплахите срещу журналисти и извършеното насилие над тях. Платформата действа и като механизъм за ранно известяване на Съвета на Европа за подобни казуси, на които институцията може да реагира.

продължава>

Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ спечели проект за финансиране на хипотерапия за деца с аутизъм в Стара Загора. Миналата година в хипотерапията са се включили деца от 2 до 14-годишна възраст. Специалисти от сдружението, Центъра за социална интеграция и рехабилитация на деца „Алтернатива“ и родители на деца с аутизъм изразиха огромна благодарност за активната подкрепа от страна на Община Стара Загора.
Това стана по време на проведената днес среща в общината на родители, деца и специалисти, които обсъдиха проблемите на диагностицирането, рехабилитацията и интеграцията на хората с аутизъм, по повод Световния ден на информираност за заболяването. Статистиката сочи, че се увеличава броят на диагностицираните.
„Диагностицирането до скоро беше доста трудно, поради липса на информираност по темата и специалисти, затова се отчита скок в броя на децата с диагноза“, обясни д-р Антония Тодорова, директор на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности“. Община Стара Загора работи за увеличаване на капацитета на услугата, която предлага Центърът за социална интеграция и рехабилитация на деца „Алтернатива“, в помощ както на децата, така и на техните родители.

продължава>

Вчера бяха публикувани 1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2015 г. Програмата се провежда за четвърта поредна година при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация.

продължава>

По предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане правителството одобри 13 922 401 лв. за овладяване и преодоляване на последиците от обилните снеговалежи и наводненията през последните месеци.

продължава>

Промените включват възможността за граждани и представители на бизнеса да подават своите искания за предоставяне на административни услуги към една единствена администрация, стига тя да участва в съответното производство за комплексна административна услуга. Тази мярка ще има значим ефект за гражданите и бизнеса, тъй като позволява искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до тях. Например, услуга, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване.

продължава>

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, който ще предложи на Народното събрание за приемане. С него се регламентира контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им.

продължава>

Правителството одобри Многогодишната програма (2015-2019) за подкрепа на избрания за европейска столица на културата български град. След продължила близо две години национална процедура, през есента на 2014 г. България предложи това да бъде Пловдив. Очаква се Съветът на ЕС да избере официално града през месец май.

продължава>

250 фирми в цялата страна ще бъдат проверени заради това, че отчитат складова наличност на стоки на обща стойност близо 30 млн. лв., предадоха от Приходната агенция. Дейността на фирмите и свързана с търговия със захар и захарни изделия, горива, напитки, плодове и зеленчуци.

продължава>

200 000 декларации изпратени в НАП по електронен път
Още само три работни дни остават за подаване на корпоративните декларации, напомнят от НАП. Срокът изтича на 31 март, а до тогава трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ