В долината:
Общо 545 млн. лв. са спечелили 259-те физически лица, които са обявили в декларациите си доходи над 1 млн. лв., показват данните от обработените до момента декларации за доходите. Най-много са получили 259-те от трудови и приравнени правоотношения – 226 млн. лв., следват доходите от прехвърляне на права и имущества – 147 млн. лв. и тези от стопанска дейност като едноличен търговец – 103,1 млн. лв.
Сред „българските“ милионери има петима чужденци, които са спечелили общо 14 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са доходи от прехвърляне на права и имущества. И петимата са мъже.

продължава>

Министерският съвет одобри проект на междуправителствено споразумение на България и Италия за кинематографска и аудиовизуална копродукция. Подписването на документа ще допринесе за развитието на аудиовизуалния творчески сектор и ще потвърди отличните културни взаимоотношения между двете страни.

продължава>

Три промени в Кодекса на труда одобри правителството – въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността на платен отпуск за всяко дете без ограничения.

продължава>

Правителството прие проекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на пенсиите.

продължава>

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 68-ата сесия на Световната здравна асамблея – Общото събрание на СЗО, което ще се проведе в периода 18-26 май в Женева.

продължава>

Още статии...

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ