От 7 до 11 лв. за дка за различните пасища от общинския поземлен фонд ще заплащат земеделски производители и животновъди от община Казанлък, стана ясно след гласуване на местния парламент във вторник. Местните старейшини с 23 гласа "За" и 4 - "Въздържал се" приеха новите наемни цени на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд. Тези промени се налагат във връзка с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от януари 2015 година. Новият закон налага и промени в сключването на договорите със земеделските стопани при ползване на пасищата и мерите в община Казанлък.
Съветниците дадоха и своето съгласие земеделци и животновъди да заплащат наем само за очертаната земя. Тъй като има случаи, в които се наемат декари в по-голямо количество, които не се ползват реално след това и които не се признават и очертават от Общинската служба "Земеделие".
Местният парламент на извънредно заседание във вторник даде съгласие и за плащането от страна на земеделските производители и животновъдите да става на два пъти. Първото плащане да е при сключване на договора, а второто до 30 декември на текущата година. Наемната цена за всяка следваща година да се заплаща на две равни вноски. Като първото плащане е до 30 юни, а второто - до 30 декември на съответната година. 
Приетите от съветниците решения на извънредното заседание във вторник, бяха по-рано поставени от животновъдите и земеделските производители на среща с кмета Галина Стоянова, която се проведе на 13 май. 
На тази среща земеделските производители и животновъди от Казанлък поискали минималната цена за отдаване под наем на мери, пасища и ливади да не бъде по-висока от средната рентна цена, която за Казанлък е определена на 7.04 лв./дка за мери и пасища, и 7.00 лв./дка - за ливади, съгласно Протокол № 2 на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора. Земеделските стопани поискали още съдействие от Общината да заплащат наем върху реално очертаната земя, която ползват, а плащането да става разсрочено - на две вноски, стана ясно днес по време на заседанието.
"Въпросът касае голяма част от земеделските производители в община Казанлък", каза кметът Галина Стоянова, която изложи мотивите си за внесения за разглеждане доклад в местния парламент.
По време на извънредното заседание на местния парламент в залата присъстваха над 20 земеделски производители и животновъди от региона. Те напуснаха залата със смесени чувства. Някои от тях бяха доволни от приетите решения от Общинския съвет на Казанлък, други с мъка говориха за трудното си ежедневие.
"Миналата година платих на Общината около 300 лева, тази година с тези нови цени ще трябва да платя над 2000 лева и сега ни чака и кампания да събираме зимнина. Парите ги нямаме! Така субсидиите минават само през нас.", каза пред "Долина" един от животновъдите присъствал на заседанието. 
Масово животновъдите недоволстваха, че при това положение няма да остават пари за обработване на пасищата и за тях става все по-сложно отглеждането на добитъка.

Яница Станчева
- бр. 22, в. "Долина"