Ще има ли филиал на университет в Казанлък и какви действия е предприела общинска администрация, по обсъжданите възможности, както и до къде е стигнала работата по тях? Това попита председателят на ОбС Васил Самарски, във връзка с решение на местния законодателен орган от 2008 година, касаещо текущ и последващ контрол върху изпълненията на приетите от ОбС актове. Въпросът му беше базиран на решения от края на мандата на предишния общински съвет, касаещо договор за сътрудничество между Казанлък и руския град Толиати, в който е залегнало и откриването на филиал на учебното заведение в града. Самарски попита и как вървят разговорите и на какъв етап са те, с ръководството на Тракийският университет в Стара Загора, откриването на чийто филиал също беше обсъждано преди време. На кратко, Стефан Дамянов припомни, че преди да се заговори за въпросните два филиала, Общината имаше идея в Казанлък да заработи такъв на Свищовския университет. Поради неколкократна смяна на ръководството там обаче, до споразумение така и не се стигнало.

При посещение в Толиати е възникнала и идеята за откриване на филиал на тамошния институт в Казанлък. "Съобразно изискванията на закона обаче, това може да стане само при наличие на взаимна договореност и правителствена спогодба между двете страни. Тъй като такава няма, няма как идеята да се осъществи. Едва тогава ние подходихме към разговори с Тракийския университет. " - коментира още Дамянов. На 22-ри април 2009 година с първо единодушие ръководството на Тракийският университет е взело решение за разкриване на филиал в Казанлък. Самият университет обаче е трябвало да реши въпроса с броя на преподавателите, които да обслужват предвидените за преподаване в Казанлък две специалности, съобщи още Дамянов. Като възможно решение, ректорът на учебното заведение е предложил преподавателският екип да бъде от местни специалисти, основно работещи в Института по розата в града.

На тристранна среща директорът на института се е съгласил с предложението, съобщи още Дамянов и допълни, че миналата седмица, представители на Тракийският университет са се запознали на място с предложената за база на учебното заведение в Казанлък сграда. Тепърва според думите на Дамянов, предстои ръководството на Тракийският университет да направи предложения към комисията по акредитация към Министерски съвет и министъра на образованието едва след получаването на която в министерски съвет да бъде внесено предложението за разкриването на филиала. Както съобщи и депутат Емил Караниколов, според отговорът на министъра на образованието, до момента проект за откриване на филиал на Тракийският университет в Казанлък не е постъпил и затова няма и открита процедура за разкриването му. В свое изказване пред съветниците Дамянов коментира също, че вероятно процедурата вече щеше да е в хода, ако във времето назад, за идеята са работили заедно и Община и Общински съвет и местните депутати. От своя страна, Васил Самарски коментира, че въпросът му е целял да се внесе яснота по отношение на спряганите за откриване филиали, защото към момента, решение касаещо откриването на такъв Общинският съвет е взел само по отношение на института в Толиати.

"При посещение там наскоро, аз бях попитан защо нищо не правим във връзка с това. С оглед на това считам за редно, когато има обективни пречки едно решение да не се изпълни, общинските съветници да бъдат информирани за това." - коментира още Самарски. Той подчерта, че категорично подкрепя откриването на филиал на учебно заведение в Казанлък, но по негово мнение, за да работят всички институции в една посока, ОбС трябва да бъде информирано относно това какви действия е предприела общинска администрация и в каква посока. В тази връзка, Самарски призова кмета Дамянов, да внесе в Общински съвет проект за решение, касаещ откриването на филиала на Тракийският университет, защото, припомни Самарски, подобно действие може да бъде предприето едва след като за това има решение местния законодателен орган. От своя страна Дамянов репликира, че подобен проект за решение ще внесе, едва когато е свършена основната част от работата е предстои внасяне на проекта за акредитация, но към момента все още текат уточнявания.

Радостина Байчева