Председателят на БСП - Казанлък и кмет на село Шейново Николай Терзиев и Петьо Апостолов - кметски наместник на село Голямо Дряново, зад чиято кандидатура застава и столетницата на местните избори тази есен, участваха в Национален дебат за сигурността в селата. Дебатът бе организиран от Асоциацията на българските села (АБС). Терзиев и Апостолов взеха участие в работната среща от квотата на Националното сдружение на общините в България.
"Сигурността днес е един невралгичен проблем. Въпрос, който засяга както големи, така и малки населени места. Въпрос, който засяга както обикновения човек, така и големия арендатор.", каза Терзиев по време на дебата.
Той допълни, че според него решаването на проблема със сигурността в селата е в комплексното действие от координирани и целенасочени дейности от страна на законодателя, органите на реда, местната власт и неправителствения сектор.
На срещата Терзиев сподели добри практики действащи на територията на Община Казанлък.
Националният дебат за сигурността в селата се проведе в София. По време на дебата се направиха анализи на критичните точки в сигурността в селските райони. Акценти в срещата бяха опазването на живота и имуществото на хората в селата, опазването на реколтата и земеделската техника на фермерите и повишаване на пътната безопасност в малките населени места.
Повече информация за работната среща на която присъства и министъра на земеделието и храните Десислава Танева, за коментарите и действията в насока сигурността на селата на органите на реда, за проблемите пред които е изправено българското село, земеделци и животновъди очаквахте в поредица материали  във вестник Долина.

Яница Станчева
- бр. 24, в. "Долина"