В края на 2014 г. Екобулпак стартира системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в община Павел Баня и Мъглиж, съобщиха от национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки Екобулпак в петък. Функционирането на системите ще допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в района на община Павел баня и община Мъглиж. 
Според сключените с общините договори, Екобулпак разполага и обслужва два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени - за стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови отпадъци. Това значително улеснява гражданите при разделянето на отпадъците. Цветните контейнери се обслужват с различна техника, поради това е изключено събраните разделно отпадъци да се смесват.
От Екобулпак заявиха, че осигуряват събирането и транспортирането на отпадъците, след което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране.
"На територията на община Павел баня са разположени по 58 броя жълти и зелени контейнери за разделно събиране, като са обхванати селата Горно Сахране и Габарево. В община Мъглиж са разположени по 41 броя жълти и зелени контейнери, като са обхванати селата Тулово и Ягода.", заявиха за "Долина" от Екобулпак. 
Жълтите контейнери се обслужват по предварително утвърден график.
Екобулпак организират информационно-образователна кампания за населението с цел разясняване на ползите от разделното събиране и рециклирането на отпадъци.
Екобулпак АД е национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2013 г. дружеството рециклира над 65 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло. За 6 години Екобулпак АД е изградило със собствени инвестиции шест инсталации за сортиране на отпадъци - в Габрово, Пазарджик, кв. Требич (София), кв. Филиповци (София), Ямбол и Търговище.

Яница Станчева

- бр. 6 на в. "Долина"