На 28.11.2013г. от 17.30ч. в залата на ул. "Искра" №4 се проведе представяне на луксозното двуезично издание на книгата "Художниците на Казанлък", чийто автор е именитият изкуствовед доц. д-р Марин Добрев. Според Христо Генев - директорът на казанлъшката Художествена галерия, сборникът представлява мащабно и цялостно изследване върху казанлъшките творци на изобразителното изкуство. В настоящия труд няма значим художник от Възраждането до наши дни, който да не е описан. Книгата е разделена на три части като в първата хронологически е описано и документирано случващото се в Казанлък и извън него, от гледна точка на художествени събития и прояви. Същинската втора част представя 67 казанлъшки художници живели през последните два века, които чрез творчеството си имат уникален принос както в нашия град, така и в българската художествена традиция. Третата заключителна част показва наши творци и съвременници от голямо значение за културния живот на града ни.
Зад издаването на книгата стоят много години труд и дарбата да превърнеш изобразителното изкуство в словесно. Това е талант, който малцина притежават. Не малко за скромността и личността на автора на изданието говори фактът, че навярно това е единствената книга, върху чиято корица няма да видим името на създателя й. Лично д-р Добрев разказа за причините, които са го провокирали да напише подобен сборник. Една от най-важните била дългът му като казанлъчанин и тази, че макар Казанлък да е град на художници, неговите граждани не ги познават и не знаят за тях. Той имал голямото желание да върне към живот паметта на ония хора, които са знаели, че имат съдба на художници и наблегна на факта, че героите на тази книга имат своето място в историята ни изобщо. За пътя, който е извървял до днес доц. д-р Добрев каза, че голяма роля са изиграли преподавателите му в Университета - проф. Ружа Маринска и проф. Атанас Божков, към които изпитва дълбок респект и без чиято намеса в живота му, той нямало да е това, което е сега. Писателят обясни, че хрониката за последните два века, която е се намира в началото на книгата не случайно е там, тъй като през погледа на отминалите събития, читателят би могъл да си обясни причините, които са довели до това Казанлък да се превърне в средище на българското изобразително изкуство. Сред имената на художниците описани в книгата се откроява и това на Димитър Радойков - направил силно впечатление на Добрев с това, че е открил за българското живописно изкуство поне 20 именити творци. Авторът сподели съкровеното си желание книгата му да се превърне в едно от камъчетата на културния живот в Казанлък. Той изрази надежда, че след време някой "ще поеме щафетата", разширявайки представата за художниците, на които в момента сме съвременници и за които е споменал в края на книгата. Писателят изказа благодарностите си към Община Казанлък, Ротари клуб-Казанлък, Художествена галерия -Казанлък, Общинска библиотека "Искра", Исторически музей "Искра", Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа", Литературно-художествен музей "Чудомир без съдействието, на които това издание нямаше да се реализира.
Благодарности към Добрев изказаха проф. Румяна Маринска, директорът на градската художествена галерия Христо Генев, както и директорът на къща-музей "Чудомир" Пеньо Терзиев. Той призова в изказването си да приемем книгата като необходима част от написването на казанлъшката културна история, тъй като града ни е жаден за изкуство и е един от малкото, които си нямат написана история. На представянето на книгата присъстваха също заместник-кмета на Община Казанлък Петър Косев, както и кметът Галина Стоянова, която поздрави и изказа благодарностите си към д-р Марин Добрев, връчвайки му почетния знак на Община Казанлък.
Светла Димова