Миналия петък в Пенсионерския клуб на казанлъшкото село Бузовград, писателят Продрум Димов представи най-новата си книга "Път в безпътицата". Организатори на срещата с поета и белетрист бе НЧ "Възраждане-2014" с. Бузовград, с подкрепата на МЦР-Взаимопомощ.

Авторът на "Път в безпътицата" бе представен от председателя на МЦР-Взаимопомощ инж. Мария Славова, която прочете Юбилейно слово по случай 80-годишнината му, написано от Боян Ангелов - директор на издателство "Български писател" и статията "Аз мразя Русия....".
"Път в безпътицата" е сборник от очерци, рецензии, отзиви и статии. Той разкрива значими литературни факти и събития, които са съществена част от регионалното и национално духовно битие. В книгата са представени очерци за изтъкнати духовни люде на съвременността като Борис Димовски, Николай Петев, Донка Петрунова, Витислав Ходарев. Последната книга на Подрум Димов е естествено продължение на предходните издания на автора: "Размисли по големия път", "Резонанси", "Пътуване към острова на духа" и "Докоснати светове".  В хода на срещата с писателя, домакините от Пенсионерски клуб "Бузово кале" с Председател Антон Филипов и певческата група към него, отправиха поздрав. Прочете се стихотворението "Обичано село" от Н. Пъков и песента "Нашето село Бузовград" по текст на Н. Гавраилова. Секретарят на  читалището г-жа Радка Гочева подари на автора икона с изображението на св. Георги Победоносец.
Следващото представяне на книгата предстои да се състои в НЧ "Възродена Искра-2000", на 07.11.2014 г от 17.30 часа като част от събитията, организирани съвместно с казанлъшкото читалище и "МЦР-Взаимопомощ" по повод 10-годишнината на младежката организация.

ДОЛИНА

-бр. 43 на в. "Долина"