"В топографията на българската литература има няколко места, където живеят български поети и писатели, които дават облика на нашата съвременна литература. Сред тях е и Румен Денев от Казанлък!" - думите са на поета Бойко Ламбовски. Необичайна бе тази среща с поета и есеиста Румен Денев. Необичайна среща на необичайно място. Различна - както и да я погледнеш - от сбирките, на които авторите представят нови книги. В случая Румен Денев представи не една, а две книги - стихсбирката си "Подражание на псалтира"  и сборника с есета "Назад към човечеството" издадени от "Захарий Стоянов". (Как иначе би се получила поне донякъде вярна представа за твореца?!) Редактор и на двете книги е Иван Гранитски - поет, литературен критик, публицист, издател.
Мястото - уютно и дори елитарно заведение в Националния дворец на културата. Участниците (не казвам публиката, защото сбирката не беше от ония, на които се търси шумното представяне пред много хора) бяха предимно приятели: писатели, журналисти и почитатели с усет към изящната словесност.

- повече прочетете в бр. 4 на в. "Долина"

МАРИЯ ГАЛИШКА-ВЛАДИМИРОВА