На 7 декември 2014 г. се навършват 105 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров. В малкото предпланинско градче Банско, в семейството на Елена и Йонко Въпцарови се ражда син. Волно е расъл малкият Кольо под блясъка на величествения Пирин и грижите на неговия баща Йонко, който на младини, заедно с поета Пейо Яворов участва в борбата за свобода на още поробения по това време Македонски край, и майката Елена, културна и образована жена от която бъдещият поет наследява интереса към литературата. От рано у него се развиват индивидуалните особености на характера - смелостта и непокорството на духа, с постоянна склонност към мечтателност.
Биографията на Вапцаров е кратка, както е кратък и неговия живот. Същественото обаче е литературното наследство, което той остави и в което отразява героизма на народа в една бурна драматична епоха. Със своята поезия Вапцаров сякаш се слива напълно с живота, с грижите и вълненията на човека, с надеждите и духовните стремежи на хилядите обикновени хора. Поетичните  слова на Вапцаров достигат до народа като прости и ясни откровения за живота, като изповед за подвиг и саможертва в народната борба. Вапцаров изпя песни, които не могат да се забравят, всякога ще ни напомнят присъствието на човека, грижите и тревогите за него. Никой в нашата поезия не е казал по-ясни и съдържателни слова за предназначението на човека в живота, за вярата му в бъдещето.
И всички тези изводи ние правим само от единствената му стихосбирка "Моторни песни" излязла от печат през 1940 г., която е незначителна по своя обем, но с изключително голямо богатство по съдържание. Тя е преведена на 60 езика и за нея, както и за борбата за политическа и социална свобода, посмъртно Вапцаров получава Международната награда за мир през 1952 г.
СВЕТЪТ ЗА ВАПЦАРОВ
"Той не е само поет на българския народ, но един от големите  поети на нашата епоха, един от най-устремените нейни творци"
ГЕОРГЕ ДИНУ - румънски поет
"В борбата за свобода и мир, която днес е най-неотложната задача на всички народи в света, Никола Вапцаров ще остане една от най-чистите и най-благородни фигури.
Аз съм сигурн, че още дълго време подрастващите поколения ще черпят от неговата поезия духовна чистота, дълбок и действен хуманизъм и нравствена сила, която води към пълна самопожертвователност за родината. Именно така умря Вапцаров, верен на великото революционно минало на българския народ, ще остане истински герой."

- повече прочетете в бр. 49 на в. "Долина"

Български антифашистки съюз - Казанлък