Из дневника на подполк. Димитър Алексиев Подскочиев

След прекратяването на епичните боеве край река Драва в Унгария по време на Втората световна война или тъй наречената Дравска епопея (5-20 март 1945г.), военният зловещ театър променя посоката си. Явно хитлеристите губят позициите си, но все още не така лесно се предават. Отстъпват бавно и нови боеве се водят около река Мур, където също падат много жертви. Българската, югославската и другите съюзнически войскови части започват преследване на бавно изтеглящите се германски войски. В дневника си подполк. Димитър Алексеев Подскочиев, командир на 2-ра дружина от 58 пех. Полк, 16 дивизия, преживял страшните битки край Драва и после продължил към Мур, пише за последните събития от войната:
"7 май 1945г. През нощта срещу 7 май нашето командване установи, че противникът е отстъпил от фронта и взе мерки за установяване контакт с него, като изпрати бързи пешеходни и конни отряди напред. Района, в който предстоеше да се извърши преследването беше на юг от река Драва, североизточно от Радкенсбург - Лайбниц.

- повече прочетете в бр. 21 на в. "Долина"

Лилия Димитрова
/дъщеря на подполк. Димитър Алексиев Подскочиев, която е опазила дневника на баща си/