Предстои назначението на още 83-ма души в общините Стара Загора, Павел Баня, Раднево и Казанлък

Работна среща във връзка с извършените досега дейности и резултатите от изпълнението на Национална програма „Сигурност” на територията на област Стара Загора се проведе в Областна администрация Стара Загора. Това съобщиха от областния пресцентър. Мирослав Атанасов - директор на Дирекция " Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Стара Загора съобщи, че до момента 117 лица са назначени в общините Николаево, Гурково, Гълъбово, Опан, Стара Загора, Братя Даскалови, Казанлък и Чирпан. До месец предстои на работа да постъпят още 83-ма души в общините Стара Загора, Павел Баня, Раднево и Казанлък.


Жулиета Върлякова - директор на Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора посочи, че е необходимо засилване на контрола на работа на назначените лица, тъй като при досегашните проверки по места от екипи на дирекцията има констатирани случаи на отсъствия на пазачи, несъгласувани промени в работните графици и липса на работно облекло и идентификационни карти.
Комисар Илиян Илиев - началник отдел „Охранителна полиция" към ОД МВР Стара Загора, информира, че най-активни в работата си досега са назначените пазачи в общините Николаево и Опан, където има десетки подадени сигнали за кражба на
селскостопанска продукция, управление на МПС от неправоспособни водачи, паркиране на земеделска техника в чужди имоти, използване на нерегламентирано сметище, нарушаване на обществения ред и други.
От полицията се ангажираха да изпращат ежемесечна справка за получените сигнали и цялостната извършена дейност от пазачите до областна администрация и Дирекция "Бюро по труда". Предстоят и съвместни проверки по населените места между представители на трите институции за завишаване на контрола и засилване на ефективността на програмата.

ДОЛИНА