В събота, 13 септември е денят, в който се отбелязва световния ден на първата помощ. За събитието напомниха от областната администрация на БЧК. Отбелязването на световния ден датира от 2000 г. насам, като се случва всяка втора събота на септември. Ето как възникнала идеята за “първа помощ". Преди сто и петдесет години, битка в Северна Италия създава идея, която впоследствие променя света. На 24 юни 1859 г. Анри Дюнан, млад търговец от Женева става свидетел на ужасяващи страдания и агонии след битката при Солферино. Той мобилизира доброволци, за да осигурят първа помощ за всички ранени, независимо от тяхната националност. Необходимостта от хуманитарна дейност все още е от жизненоважно значение, така както е било и през 1859 г.
В днешно време всеки един от нас малко или повече е уязвим, но всеки има възможност да се обучи по първа помощ и да спаси човешки живот.
Нарастващият брой злополуки у дома, на работното място, на улицата, по пътищата, в планината, около водните басейни, бедствия, налага необходимостта възможно най-много хора да бъдат обучени и да могат да оказват първа долекарска помощ.
Първа долекарска помощ означава оказването на помощ, която е необходима за непосредственото поддържане на живота на пострадал или болен. Оказващият първа долекарска помощ трябва бързо и точно да разбере какво се е случило, да прецени опасностите и да действа правилно, съобразно обстоятелствата, като първо осигури собствената си безопасност.

Незабавните мерки са:

в опасните зони – обезопасяване и/или евакуация на пострадалите;
при загуба на съзнание - поставяне на пострадалия в стабилно странично положение, контрол на дишането и сърдечната дейност;

при проблеми с дишането и сърдечната дейност - изкуствено дишане и извънгръдни притискания на сърцето;

при силно кръвотечение - спиране на кръвотечението;

при шок - мерки за предотвратяване на шока.
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец се ангажира да се подобрят програмите за обучение по Първа помощ и да се повиши тяхното качество. Знанията и уменията по Първа помощ трябва да станат достъпни за ВСИЧКИ.
Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец се насърчават да бъдат домакин на инициативи, които ще изтъкват темата и ще разпространяват силно и ясно посланието, че не са необходими супер сили за да бъдеш герой:
Българският Червен кръст разработва и организира обучения по първа долекарска помощ в цялата страна, чрез добре функциониращи структури на всички нива. Обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ е основна и приоритетна дейност на организацията.
Българският Червен кръст обучава по първа долекарска помощ различни организирани групи. Програмите ни са сертифицирани със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция /ЕFAC/. Удостоверенията за преминато обучение в БЧК са валидини в страните от ЕС за 5- годишен период. Базисните обучения включват теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа, завършват с успешно полагане на тест.
Основен курс по първа помощ за кандидат водачи на МПС: предназначен за граждани при първоначално получаване на свидетелство за управление на МПС. 
Основен курс по първа долекарска помощ на работното място: предназначен за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства.
Основен курс по първа долекарска помощ за персонал, работещ с деца: предназначен за персонал на детски заведения, училища, детегледачи и родители на деца до 8 годишна възраст. 
По повод Световния ден по първа помощ, 13 септември 2014 г., Областната организация на БЧК Стара Загора планира няколко инициативи за привличане вниманието на гражданите към достъпността и необходимостта от първа помощ:
1.Акция по безвъзмездно доброволно кръводаряване  - ще се проведе на 13.09.2014 г. – събота, от 08:30 до 13:00 часа в гр.Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис I" № 69, сградата на БЧК.
2.Разпространие на рекламни материали;
3.Демонстрации по първа помощ -  ще се проведе на 13.09.2014 г. – събота, от 11,00 в гр.Стара Загора, парк „Пети октомври”.