Род Недялкови

Легендата за този род е следната: Млада вдовица от село розово се омъжила повторно в село Казанка. Със себе и завела единствения си син Недялко. Вторият съпруг, грубо пренебрегвал доведеното дете и демонстративно обгръщал внимание собствените си деца от първия брак и преродените. Когато Недялко пораснал, майка му го подкрепила да се ожени и да се завърне в Розово, в бащиния си дом /вероятно от Станчевия род/. Това станало около 1825 година.
Недялковите синове: Кольо и Димо продължили рода. Когато дошло време да се задомят, баща им им разделил по равно редовете от розовата си градина. На тази територия продължават да живеят техните наследници до днес.
Към 2000 година общият брой на изследваните наследници на Недялковия род е 478 души, от които преки наследници 293 и придошли 185.
... повече - четете в "Долина"
/Следва/
д-р Мария Тенева