Децата обикновено са извор на мъдрост. На онази чиста мъдрост и на онази пречистена логика, която само един нов човек може да носи в себе си. Но детският извор на знания понякога може да бъде и стряскащ. Онези детски прозрения, онези неща невидими за възрастния понякога излизат отвъд онази наша убеденост, с която сме приели това различие на детето от възрастния. Излизат отвъд онази граница, която знаем, че детето ще прекрачи и един ден ще се превърне във възрастен. Ще се превърне в нас. И няма да помни и вярва в  онова, което е познавало като дете, ако то по някакъв начин не се връзва с реалността. Детето ще се превърне в "разумно" и "мислещо" същество.
Моментът, в който едно дете покаже на нас възрастните колко всъщност ние не знаем за света около нас, може да бъде едновременно трогателен, умилителен и в същото време стряскащ. В този брой на вестника сме подбрали детски изказвания, които илюстрират тези две лица на детските виждания за света.

- повече прочетете в бр. 37 на в. "Долина"

Страницата подготви Светла Димова