Съндбек е американски инженер от шведски произход, който е известен като баща на ципа в днешната му разновидност. Той е роден на 24 април 1880 година, а 25 години по-късно емигрира в САЩ, за да успее в последствие да създаде изключително популярния в днешно време цип.

Съндбек е нает от фирма, която разработва прототипи на ципа от 1893 година, но проектите на Уиткомб Джъдсън не са особено успешни. По тази причина Джъдсън привлича за свои бизнес партньори Гари Ерл и Луис Уокър, а последният от своя страна наема за главен инженер на проекта именно Съндбек.
Точно 20 години по-късно, на 29 април 1913 година, това изобретение - ципът е готов, работещ и патентован под името zipper. Ципът се състои от две текстилни ленти, на които в шахматен ред са закрепени пластмасови или метални зъбци. Съединяването или разделянето се извършва от плъзгач.