Кампания „Безопасна ваканция” ще привлече вниманието на деца и родители към опасностите, на които могат да бъдат изложени по време на летния отдих. Тя ще се проведе в Стара Загора на 28.05 от 11.00 до 13.30 часа в парк „Александър Стамболийски”.


Кампанията е насочена към деца от втори до четвърти клас от старозагорските училища. Целта е да се привлече вниманието на децата в начална училищна възраст и на техните родители към характерните за ваканционния период рискове и да им предоставят модели за безопасно поведение.
Кампанията включва викторина и обучение по безопасност на движението, демонстрации и обучение по оказване на първа помощ, демонстрации, обучение и блиц – викторина по пожарна безопасност, конкурси за рисунка на асфалт и моделиране, най-оригинални позитивни послания върху балон и др.
Кампанията се осъществява от Общинския център за наука, култура и изкуство и Младежки общински съвет. В нея ще се включат ОД на МВР, ОУ ПБЗН и отбор “Млад огнеборец”, „Детска полицейска академия”, Младежката група към БЧК, „Европа директно”. Инициативата по традиция се посвещава на предстоящата ваканция и Деня на детето – 1 юни.
В проявата ще вземат участие състави на ЦНКИ, спортни клубове, децата ще имат възможност да видят полицейски коли, мотори, автомобили за спасителни акции .
Участниците в конкурсите ще получат награди.

Песцентър Община Стара Загора